Tag Archives: ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ : อวสานหงสา

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ : ยุทธนาวี 2011King Naresuan 3 (2011)
6.2

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ : ยุทธนาวี 2011King Naresuan 3 (2011)

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พร […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ : องค์ประกันหงสา 2007King Naresuan 1 (2007)
6.9

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ : องค์ประกันหงสา 2007King Naresuan 1 (2007)

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ : ยุทธหัตถี 2014King Naresuan 5 (2014)
5.8

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ : ยุทธหัตถี 2014King Naresuan 5 (2014)

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ : อวสานหงสา 2015King Naresuan 6 (2015)
5.6

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ : อวสานหงสา 2015King Naresuan 6 (2015)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 6 ตอน อวสานหงสา ในปี พ.ศ. […]